BIM – Bouwwerk Informatie Model

Wat is BIM?

BIM (Building Information Modelling) is de oplossing die het mogelijk maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces op een plek digitaal wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn kunnen bij deze informatie en werken dus met dezelfde informatie. Ze zien van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Niet alleen voor de partijen die werken met BIM is het ideaal, ook voor de opdrachtgever en/of eindgebruiker is BIM handig. Het geeft de mogelijkheid om 3D digitaal door het gebouw te lopen. Dit vergroot niet alleen het inzicht enorm, maar ook het enthousiasme!

3d site

BIMMEN geeft in een vroeg stadium inzicht in de kritische punten van een ontwerp. Ook hiermee wordt bijgedragen aan het beheersen van het ontwerp waardoor kostenverhogende onderdelen vroegtijdig onderkend worden. De opdrachtgever en het team komen dus niet voor verrassingen te staan. Zoals u ziet is BIMMEN voor Mulder-Verweg meer dan alleen 3D tekenen, wij gaan hierin verder en zoeken steeds weer de grens op met een gezonde dosis ambitie complexe ontwerpopdrachten in een complexe (bestuurlijke) omgeving tot een goed einde brengen. Samen met de leverancier en klant ontwerpen wij integraal een plafond of wandsysteem. Het oude exclusief/individuele denken moet in dit nieuwe tijdperk inclusief/integrerend denken worden. BIMMEN is daar een geweldig hulpmiddel voor.

Ervaring
Mulder-Verweg werkt met de nieuwste Tekla 3D tekensoftware. Met Tekla is het mogelijk om zowel bouwkundig als constructief in hetzelfde model te werken. Uitwisseling van gegevens tussen diverse partijen is eenvoudig. Wanneer er door partijen gewerkt wordt met verschillende software kan dit uitgewisseld worden middels IFC modellen. Hieruit kunnen doorsneden, aanzichten en details worden gegenereerd. Door het tekenwerk driedimensionaal uit te voeren wordt bovendien de kans op het maken van foute sterk gereduceerd. Mulder-Verweg vervult hierin een voortrekkersrol. Een rol die ons goed past en kenmerkt. Wij geloven in de toekomst van BIM.

Voor meer informatie kunt u vragen naar:
Michel Verweg, 0546- 45 55 77 / 06 – 53 22 10 07.