PEFC™ certificering

Mulder Verweg en duurzaamheid

De strategie van Mulder Verweg is erop gericht de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: veilig, integer en duurzaam. Daarbij is Mulder Verweg zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal zich blijven inspannen om o.a. milieuverantwoorde materialen in te kopen, te werken aan reductie van energieverbruik en uitstoot van CO2 en het voeren van een actief afvalstoffenmanagement.

Mulder Verweg zet zich er voortdurend voor in de invloed van haar activiteiten op het milieu beter te beheersen en een duurzame bedrijfsvoering te bevorderen. In lijn met deze strategie heeft Mulder Verweg op beleidsniveau besloten om invulling te geven aan duurzaamheid door o.a. het certificeren op basis van de FSC® en PEFC™ standaarden.

Almelo, 1 April 2014

sign mv

M.J. Verweg

Directeur

 

Download hier het certificaat (.pdf)