FSC® certificering

Mulder Verweg en duurzaamheid

De strategie van Mulder Verweg is erop gericht de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: veilig, integer en duurzaam. Daarbij is Mulder Verweg zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal zich blijven inspannen om o.a. milieuverantwoorde materialen in te kopen, te werken aan reductie van energieverbruik en uitstoot van CO2 en een actief afvalstoffenmanagement.

Mulder Verweg zet zich er voortdurend voor in de invloed van haar activiteiten op het milieu beter te beheersen en een duurzame bedrijfsvoering te bevorderen. In lijn met deze strategie heeft Mulder Verweg op beleidsniveau besloten om invulling te geven aan duurzaamheid door o.a. het certificeren op basis van de FSC® en PEFC™ standaarden.

Almelo, 1 April 2014
sign mv

M.J. Verweg
Directeur

Klik hier om het certificaat te downloaden als pdf.